ENG
   PL


Ewa Wojtyniak-DębińskaWYSTAWA »


w Łodzi na Wydziale Edukacji Wizualnej. Dyplom z wyróżnieniem uzyskała w 1993 roku, w Pracowni Grafiki Warsztatowej prof. Tomasza Chojnackiego. Od 1992 roku pracuje jako pedagog w Akademii Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi w Zakładzie Teorii i Historii Sztuki. W 2002 roku uzyskała kwalifikację I stopnia w zakresie grafiki warsztatowej.

Twórczość w zakresie grafiki, fotografii i rysunku. Zorganizowała 9 wystaw indywidualnych. Uczestniczyła w 30 wystawach zbiorowych. Opublikowała 26 tekstów krytycznych na łamach czasopism: Exit, Format, Kalejdoskop, miesięcznika Uniwersytet Zielonogórski, Lubuskiego Pisma Literacko-Kulturalnego „Pro Libris” oraz Biuletynu Polskiego Towarzystwa Estetycznego.

Jest autorką 14 rozdziałów w wydawnictwie poświęconym łódzkim artystom pt. Imiona własne sztuki łódzkiej: współczesne malarstwo, grafika, rzeźba i twórczość intermedialna, red. G. Sztabiński, P. Sztabińska, Łódź 2008 oraz rozdziału Transmedialność w grafice współczesnej [w:] Sztuki w przestrzeni transmedialnej, red. T. Załuski, Łódź 2010, a także rozdziału Sztuka publiczna a osobowość jej uczestników [w:] Wielokodowość komunikacji, seria: Poznawać, Tworzyć, Komunikować, red. A. Barańska, Łódź 2011.

Brała udział w 5 konferencjach naukowych.Ewa Wojtyniak-Dębińska
e-mail: ewa.wojtyniak-debinska@asp.lodz.pl

HOME | NOWOŚCI | WYSTAWY | ARTYŚCI | KONTAKT