ENG
   PL


Alia ÜstekWYSTAWA »


W 2004 roku ukończyła studia na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, na Wydziale Ceramiki i Szkła Artystycznego. Jest też absolwentką University of Wolverhampton - School Of Art And Design w Wielkiej Brytanii (gdzie później została wykładowcą), Akademii Sztuk Pięknych w Miluzie we Francji, Europejskiego Instytutu Ceramiki Artystycznej we Francji, podyplomowych studiów nauczycielskich na Uniwersytecie w Staffordshire w Wielkiej Brytanii, studiów z dziedziny animacji komputerowej oraz grafiki komputerowej w Wolverhampton (Wielka Brytania). Ukończyła także studia na Wydziale Malarstwa i Grafiki na kierunku Ilustracja i Komiks Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi. Obecnie jest doktorantką na Wydziale Architektury Wnętrz i Wzornictwa ASP w Łodzi, gdzie wcześniej realizowała przedsięwzięcie artystyczno-badawcze na potrzeby Wydziału. Na swoim koncie ma wiele wystaw w kraju i za granicą, udział w konferencjach i plenerach międzynarodowych. Otrzymała wiele ważnych stypendiów i nagród w konkursach za osiągnięcia artystyczne, m.in. I miejsce (jako stypendystka) w konkursie Rektora ASP we Wrocławiu za „najepsze wyniki w nauce” oraz za „portfolio roku 2002”. Zdobyła I miejsce w prestiżowym konkursie obejmującym cały region francuskiej Alzacji za „całokształt twórczości artystycznej”. W 2015 roku otrzymała główną nagrodę Prezydenta Miasta Zgierza w kategorii „artysta profesjonalny” za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechnienia i ochrony dóbr kultury oraz szczególne zaangażowanie w pracę na rzecz kultury. Na temat jej twórczości pisano artykuły w kraju i za granicą, udzielała wywiadów telewizyjnych. 69 Alia Üstek jest artystką i projektantką. Zajmuje się ceramiką unikatową i ceramiką użytkową (design), rzeźbą, malarstwem, rysunkiem, ilustracją, komiksem, grafiką, grafiką komputerową, witrażem, fotografią, animacją, intarsją oraz happeningiem. Alia Üstek odwołuje się w swojej twórczości do dziedzictwa różnych kultur. Artystka dąży do tego, aby jej sztuka, jako uniwersalny język przekazu, przybliżała, sprzyjała tolerancji, pojednaniu oraz integracji międzykulturowej.aliaustek@gmail.com
HOME | NOWOŚCI | WYSTAWY | ARTYŚCI | KONTAKT