ENG
   PL


Agata StępieńWYSTAWA »


Urodzona w 1969 roku w Łodzi. Studia w latach 1992-1997 w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi. Dyplom z wyróżnieniem w 1998 roku zrealizowany w Pracowni Tkaniny Dekoracyjnej prof. Krystyny Górskiej, Pracowni Sitodruku prof. Andrzeja Smoczyńskiego i Pracowni Rysunku i Malarstwa prof. Tadeusza Śliwińskiego. Od 1997 roku zatrudniona w łódzkiej Akademii Sztuk Pięknych w Pracowni Sitodruku prof. Andrzeja Smoczyńskiego w Katedrze Grafiki Warsztatowej na Wydziale Grafiki i Malarstwa. W 2003 roku nadanie stopnia naukowego doktora w zakresie sztuk plastycznych w dyscyplinie artystycznej grafiki. W 2011 roku stopień doktora habilitowanego w zakresie sztuk plastycznych, dyscyplina: Sztuki piękne, nadany uchwałą Rady Wydziału Grafiki i Sztuki Mediów Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu. Od roku akademickiego 2011/2012 prowadzi Pracownię Sitodruku w Katedrze Grafiki Artystycznej na Wydziale Grafiki i Malarstwa łódzkiej ASP. Twórczość w zakresie grafiki, rysunku, rzeźby i tkaniny.agatastepien@orange.pl

HOME | NOWOŚCI | WYSTAWY | ARTYŚCI | KONTAKT