Jury:

Protokół z posiedzenia Jury 9. Konkursu na mał± formę graficzn± dla studentów Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

Jury:

1. prof. Jolanta Rudzka-Habisiak, ASP ŁódĽ
2. prof. Witold Kaliński, ASP ŁódĽ
3. dr Dariusz Le¶nikowski, UŁ
4. Anna Soboń, HR Manager, Amcor Tobacco Packaging Polska Sp. z o. o.
5. Anna Tomczyk, Amcor Tobacco Packaging Polska Sp. z o. o.

Jury po obejrzeniu 42 grafik 17 autorów nominowało do nagród następuj±ce prace:
„3”, litografia, 19 x 15 cm, 2015 - Aleksandry Błaszczyk
New beginning, litografia, 18 x 17 cm, 2015 - Kaliny Bozhkovej
Bez tytułu I, litografia, 15 x 15 cm, 2015 - Aleksandry Ilkiewicz
Kompozycja V, wklęsłodruk, suchy tłok, 18 x 13 cm, 2015 - Marii Krasnodębskiej
Bez tytułu I, druk wklęsły, 20,8 x 14,8 cm, 2015 - Dagmary Kwoczały
Dla Nepalu I, litografia, 11 x 12 cm, 2015 - Weroniki Pełczyńskiej
Turtle’s World, akwaforta, 9,4 x 12,2 cm, 2014 - Petera Petrova
Tramwaj numer 5 - V, akwaforta, 21 x 15 cm, 2015 - Anny ¦wi±tek
Przedstawienie II, litografia, 20 x 20 cm, 2015; Koncert, litografia, 20 x 25 cm, 2015 - Adrianny Szwedkowicz
Za murem II, 1, akwaforta, akwatinta, 20,5 x 15 cm, 2015 - Izabelli WoĽniak

Przyznano następuj±ce nagrody:

I nagrodę Aleksandrze Ilkiewicz za pracę: Bez tytułu I, litografia, 15 x 15 cm, 2015
II nagrodę Marii Krasnodębskiej za pracę: Kompozycja V, wklęsłodruk, suchy tłok, 18 x 13 cm, 2015
III nagrodę Dagmarze Kwoczale za pracę: Bez tytułu I, druk wklęsły, 20,8 x 14,8 cm, 2015

Przyznano również dodatkowe nagrody fundowane:

Adriannie Szwedkowicz za pracę: Przedstawienie II, litografia, 20 x 20 cm, 2015 – nagroda Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi
Annie ¦wi±tek za pracę: Tramwaj numer 5 - V, akwaforta, 21 x 15 cm, 2015 – nagroda Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi
Izabelli WoĽniak za pracę: Za murem II, 1, akwaforta, akwatinta, 20,5 x 15 cm, 2015 – nagroda Profesora Witolda Kalińskiego (grafika autora)

Jury wybrało po jednej pracy każdego autora do katalogu wystaw pokonkursowych, które odbęd± się w: listopadzie – grudniu 2015 w Galeriach Amcor w Łodzi oraz styczniu – lutym 2016 w Galerii Pomiędzy w Akademii Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi.

ŁódĽ, dnia 3 lipca 2015 roku


   PL


WYSTAWA POKONKURSOWA
KONKURSU
na mał± formę graficzna
dla studentów Akademii Sztuk Pięknych
im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi.


grudzień 2015I nagroda
Bez tytułu I, litografia, 15 x 15 cm, 2015

Aleksandra Ilkiewicz

ilkowska@gmail.com

IV rok, Wydział Grafiki i Malarstwa Pracownia Technik Litograficznych prof. ASP Witolda Warzywody

Prace zgłoszone do konkursu:
Bez tytułu I, litografia, 15 x 15 cm, 2015
Bez tytułu II, litografia, 15 x 15 cm, 2015II nagroda
kompozycja V, wklęsłodruk, suchy tłok, 18 x 13 cm, 2015

Maria Krasnodębska

mkrasnodebska59@gmail.com

III rok, Wydział Grafiki i Malarstwa Pracownia Technik Wklęsłodrukowych prof. Krzysztofa Wawrzyniaka

Prace zgłoszone do konkursu:
Kompozycja IV, wklęsłodruk, suchy tłok, 18 x 13 cm, 2015
Kompozycja V, wklęsłodruk, suchy tłok, 18 x 13 cm, 2015
Kompozycja VI, suchy tłok, 24 x 19 cm, 2015

III nagroda
Bez tytułu II, druk wklęsły, 14,8 x 20,6 cm, 2015

Dagmara Kwoczała

dagmarakwoczala@gmail.com

III rok, Wydział Grafiki i Malarstwa Pracownia Technik Wklęsłodrukowych prof. Krzysztofa Wawrzyniaka

Prace zgłoszone do konkursu:
Bez tytułu I, druk wklęsły, 20,8 x 14,8 cm, 2015
Bez tytułu II, druk wklęsły, 14,8 x 20,6 cm, 2015


nagroda Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi
bez tytułu, akwaforta, 10,5 x 8, 2014

Adrianna Szwedkowicz

adrianna.szwedkowicz@gmail.com

IV rok, Wydział Grafiki i Malarstwa Pracownia Technik Litograficznych prof. ASP Witolda Warzywody

Prace zgłoszone do konkursu:
Przedstawienie, litografia, 20 x 20,3 cm, 2015
Przedstawienie II, litografia, 20 x 20 cm, 2015
Koncert, litografia, 20 x 25 cm, 2015


nagroda Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi
Tramwaj numer 5 - V, akwaforta, 21 x 15 cm, 2015

Anna ¦wi±tek

ania_swiatek@op.pl

III rok, Wydział Grafiki i Malarstwa Pracownia Technik Wklęsłodrukowych prof. Krzysztofa Wawrzyniaka Prace zgłoszone do konkursu:

Tramwaj numer 5 - I, akwaforta, 20,7 x 15 cm, 2015
Tramwaj numer 5 - V, akwaforta, 21 x 15 cm, 2015

nagroda Profesora Witolda Kalińskiego


Za murem II, 1, akwaforta, akwatinta, 20,5 x 15 cm, 2015

Izabella WoĽniak

izabella.alicja.wozniak@gmail.com

III rok, Wydział Grafiki i Malarstwa Pracownia Technik Wklęsłodrukowych prof. Krzysztofa Wawrzyniaka

Prace zgłoszone do konkursu:
Za murem I, 3, akwaforta, akwatinta, 20,6 x 14,8 cm, 2015
Za murem II, 1, akwaforta, akwatinta, 20,5 x 15 cm, 2015

„1”, litografia, 19 x 15 cm, 2015

Aleksandra Błaszczyk

olato@onet.eu

IV rok, Wydział Grafiki i Malarstwa Pracownia Technik Litograficznych prof. ASP Witolda Warzywody

Praca zgłoszona do konkursu:
„1”, litografia, 19 x 15 cm, 2015
„2”, litografia, 19 x 15 cm, 2015
„3”, litografia, 19 x 15 cm, 2015

In the rhythm I, gipsoryt, 20 x 19,5 cm, 2015

Kalina Bozhkova

k.bozhkova@abv.bg

3rd year Erasmus student, graphic arts Pracownia Technik Drzeworytniczych i Ksi±żki Artystycznej prof. ASP Dariusza Kacy

Prace zgłoszone do konkursu:
New beginning, litografia, 18 x 17 cm, 2015
In the rhythm I, gipsoryt, 20 x 19,5 cm, 2015
Zaufanie - lot, sucha igła, 21 x 21 cm, 2015

Daria Florczyk

daria.florczyk@op.pl

II rok, Wydział Grafiki i Malarstwa, Studia Niestacjonarne II stopnia Pracownia Technik Wklęsłodrukowych prof. Krzysztofa Wawrzyniaka

Prace zgłoszone do konkursu:
Oddychanie, akwaforta, 21,5 x 20,5 cm, 2015
Zaufanie - lot, sucha igła, 21 x 21 cm, 2015
Bez tytułu, akwaforta, 21,5 x 20,5 cm, 2015

Odpływ, z cyklu: „Fale”, cynkografia, 10,3 x 10,3 cm, 2015

Sylwia Jakubowska
jakubowska.sylvia@gmail.com

III rok, Wydział Grafiki i Malarstwa Pracownia Technik Wklęsłodrukowych prof. Krzysztofa Wawrzyniaka

Prace zgłoszone do konkursu:
W deszczu, z cyklu: „Fale”, cynkografia, 10,3 x 10,3 cm, 2015
Odpływ, z cyklu: „Fale”, cynkografia, 10,3 x 10,3 cm, 2015
Przypływ, z cyklu: „Fale”, cynkografia, 10,3 x 10,3 cm, 2015

Deepest fears, never end in tears, polyester, 19,5 x 12 cm, 2015


Mariana Mavrodieva
cathmis@mail.bg

4th year Erasmus student, graphic arts Pracownia Technik Litograficznych prof. ASP Witolda Warzywody

Praca zgłoszona do konkursu:
Deepest fears, never end in tears, polyester, 19,5 x 12 cm, 2015
Słoń, litografia, 17 x 21 cm, 2015


Zuzanna Myszka
myszkazuzanna@gmail.com

IV rok, Wydział Grafiki i Malarstwa Pracownia Technik Litograficznych prof. ASP Witolda Warzywody

Praca zgłoszona do konkursu:
Słoń, litografia, 17 x 21 cm, 2015Konar, litografia, 19,7 x 14,3 cm, 2015


Adam Nowicki
adamnoss216@wp.pl

IV rok, Wydział Grafiki i Malarstwa Pracownia Technik Litograficznych prof. ASP Witolda Warzywody

Prace zgłoszone do konkursu:
Pień I, litografia, 13,7 x 18,7 cm, 2015
Pień II, litografia, 14,2 x 19,5 cm, 2015
Konar, litografia, 19,7 x 14,3 cm, 2015

Dla Nepalu III, litografia, 11 x 13 cm, 2015


Weronika Pełczyńska
weronika_pelczynska@wp.pl

IV rok, Wydział Grafiki i Malarstwa Pracownia Technik Litograficznych prof. ASP Witolda Warzywody

Prace zgłoszone do konkursu:
Dla Nepalu I, litografia, 11 x 12 cm, 2015
Dla Nepalu II, litografia, 12 x 11,5 cm, 2015
Dla Nepalu III, litografia, 11 x 13 cm, 2015

Turtle’s World, akwaforta, 9,4 x 12,2 cm, 2014


Petar Petrov
pessho1989@abv.bg

5th year Erasmus student, graphic arts Pracownia Technik Wklęsłodrukowych prof. Krzysztofa Wawrzyniaka Pracownia Technik Litograficznych prof. ASP Witolda Warzywody

Prace zgłoszone do konkursu:
Turtle’s World, akwaforta, 9,4 x 12,2 cm, 2014
Sen o mie¶cie, litografia, 21 x 15 cm, 2015
Woman as a Fruit, litografia, 10,7 x 7,7 cm, 2015

Nieskruszony, gipsoryt, 14 x 12,2 cm, 2014


Szymon Ryczek
szema@wp.pl

IV rok, Wydział Grafiki i Malarstwa Pracownia Technik Drzeworytniczych i Ksi±żki Artystycznej prof. ASP Dariusza Kacy

Prace zgłoszone do konkursu:
Sen Izaaka, gipsoryt, linoryt, 25 x 19,7 cm, 2015
Skruszony, gipsoryt, 12,5 x 12 cm, 2014
Nieskruszony, gipsoryt, 14 x 12,2 cm, 2014

Próba porozumienia, gipsoryt, 25 x 20 cm, 2015


Marcin Wydrzyński
marw20@tlen.pl

V rok, Wydział Grafiki i Malarstwa Pracownia Technik Drzeworytniczych i Ksi±żki Artystycznej prof. ASP Dariusza Kacy

Prace zgłoszone do konkursu:
Kontemplacja, gipsoryt, 19 x 15 cm, 2015
Próba porozumienia, gipsoryt, 25 x 20 cm, 2015
Spojrzenie, gipsoryt, 15 x 20 cm, 2015


KATALOGHOME | NOWO¦CI | WYSTAWY | ARTY¦CI | KONTAKT