ENG
   PL

Aleksander Hałat   »
OBIEKTY PRZYŚCIENNE I PRZESTRZENNE
Wystawę dedykuję najbliższym:
Romie, Agatce, Jarkowi, Piotrusiowi, Martuni; moim bliskim z Uczelni - studentom, moim byłym studentom, którzy są już asystentami, adiunktami, profesorami, uznanymi artystami.

Raczej lubiany przez Was
Aleksander HałatNATURA

Kolekcjonowanie ciekawych okazów było zawsze moją pasją, od zbierania ołowianych żołnierzyków począwszy, do odnajdywania przedmiotów natury: kamieni, kryształów, muszli, korzeni, gałęzi, owoców, chmurek, wiatrów itp.

Prezentowane prace to przetworzone i wyeksponowane tworzywo natury. Różnorodne kształty, szlachetne kolory są doskonałością samą w sobie, razem ze swoją historią i swoimi tajemnicami.

Aleksander Hałat


GEOMETRIA

Są takie życiowe powiedzenia: cudów nie ma, nie przeskoczysz siebie, głową muru nie przebijesz itp. Wiele w nich prawdy i oczywistości. Jednak żaden poszukujący nie dopuszcza do siebie takich myśli.

Cudownością były dla mnie obejrzane obrazy Malewicza, Rosanowej, Rodczenki, Kliuna z lat 1914-23. Występująca w tych dziełach graniczna synteza dawała do myślenia, że sprowadzenie formy do tak lapidarnego ujęcia, że już nic ponadto zrobić nie można, jest możliwe, niezwykłe, zastanawiające i poruszające wieloznacznością przekazu.

Było to dla mnie nowe pole, na którym podjąłem parę prób sprawdzających

Aleksander Hałat


ARCHEOLOGIA

W dzisiejszym świecie, pełnym znaków wyznaczających kierunki działania (znaki reklamowe, handlowe, znaki elektronicznych ścieżek dostępu, znaki drogowe, porządku publicznego, znaki zakazu, ostrzegające, dopuszczające itd.) człowiek jest coraz mniej wyczulony na rozpoznawanie symboli, konkretnych znaków odnoszących się do głębszej rzeczywistości, łączącej go z początkiem i sensem życia.

Człowiek jest istotą symboliczną. Potrzebuje symboli, ponieważ pragnie nadać sens kosmosowi, naturze, własnemu życiu oraz życiu innych ludzi.

Przeprowadzone w ciągu ostatnich czterdziestu lat badania początków człowieka (Homo habilis) oraz wszystkie odkrycia archeologiczne związane ze sztuką prehistoryczną (Homo sapiens) dowodzą, ze człowiek jest istotą symboliczną i religijną.

Nie może zatem zrezygnować z wysiłków mających na celu zbudowanie mostu łączącego go z misterium nieskończoności, z własnym początkiem i przeznaczeniem.

Stąd sklepienie niebieskie, góra, woda oraz inne elementy stały się pierwszymi symbolami ludzkości. Człowiek nigdy w swej historii nie przestał być istotą symboliczną i religijną. Dowodzi tego historia wszystkich cywilizacji.


Julien Ries Misterium


A gdyby pomyśleć o nich, tych, nad którymi chodzimy? Są jedno z ziemią, ale przecież byli, i inaczej niż jako nieobjęta liczba, także jako osobne istoty. Jeżeli nasza planeta jest naprawdę po to, żeby zaludniać duszami niebiosa i piekła, roje ich poruszają się w pozarzeczywistej przestrzeni, bez ustanku zdumione obrzędem, obyczajem i wyglądem swoich poprzedników i następców, tak jak my bylibyśmy zdumieni mogąc ich spotkać.


Czesław Miłosz

"Tematy do odstąpienia - archeologia"

Obiekty - znaleziska stanowią symbol miejsca, z którego zostały przeniesione. Są znakami upamiętniającymi czas, rytm mojej wędrówki, drogi jeszcze otwartej, niezakończonej. Są wybranymi reliktami: może to być belka z domu urodzenia, kamień przydrożny czy pień jabłoni z ogrodu dzieciństwa; ich historia może być również domysłem, tajemnicą. Materia tych elementów, kształt, faktura, ujawniają nam ich dramaturgię, są naznaczone czasem, przemijaniemKATALOG

HOME | NOWOŚCI | WYSTAWY | ARTYŚCI | KONTAKT