ENG
   PL


Jacek GalewskiWYSTAWA »




Urodzony w 1971 roku w Łodzi. Studia na Wydziale Grafiki i Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi. Dyplom w roku 1998 w Pracowni Technik Wklęsłodrukowych pod kierunkiem prof. Andrzeja Kabały. Aneks w Pracowni Malarstwa prof. Juliusza Narzyńskiego. Od 2003 roku pełni funkcję asystenta, a od 2013 jest adiunktem w Pracowni Rysunku prof. Zbigniewa Purczyńskiego na Wydziale Grafiki i Malarstwa w macierzystej uczelni. W 2012 roku uzyskał stopień doktora sztuki w dziedzinie sztuk plastycznych, w dyscyplinie artystycznej sztuki piękne. Od 2016 roku jest pracownikiem dydaktycznym na nowo powstałym Wydziale Malarstwa i Rysunku (od 2019 roku Instytut Malarstwa i Rysunku na Wydziale Sztuk Pięknych). Prowadzi Pracownię Rysunku Progresywnego. Zajmuje się rysunkiem, grafiką warsztatową i malarstwem sztalugowym. W swoim dorobku ma szereg wystaw indywidualnych i zbiorowych w kraju oraz za granicą.

jacek.galewski@wp.pl









HOME | NOWOŚCI | WYSTAWY | ARTYŚCI | KONTAKT