ENG
   PL


Janusz CzumaczenkoWYSTAWA »


Ur. się w 1962 r. w Łodzi. W latach 1982-1987 studiował na Wydziale Grafiki Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Łodzi. Otrzymał dyplom z wyróżnieniem w Pracowni Plakatu prowadzonej przez profesora Bogusława Balickiego, w Pracowni Malarstwa prowadzonej przez profesora Juliusza Narzyńskiego oraz w Pracowni Rzeźby prowadzonej przez profesora Kazimierza Karpińskiego. Od 1986 r. docent w Pracowni Rzeźby prowadzonej przez Aleksandra Hałata. Uprawia rzeźbę i projektowanie graficzne91-134 Łódź, ul. Judyma 17 m. 22
tel. 652-23-78

Adres dla korespondencji:
91-511 Łódź, ul. Pszczelna 78
tel. 0-603 624-137HOME | NOWOŚCI | WYSTAWY | ARTYŚCI | KONTAKT