ENG
   PL


Włodzimierz CyganWYSTAWA »
W latach 1974-80 studiował w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Łodzi (dzisiejsza Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego) na Wydziale Wzornictwa Przemysłowego. Po studiach rozpoczął indywidualną działalność twórczą ze szczególnym ukierunkowaniem na tkaninę artystyczną. W 1991 roku powołał do życia magazyn „Text i Textil – sztuka włókna”, gdzie do roku 1998 pełnił funkcję wydawcy i redaktora naczelnego. Od 1992 roku jest członkiem komitetu redakcyjnego „Fibres & Textiles in Eastern Europe”. W 1994 roku objął stanowisko kierownika Pracowni Tkaniny Artystycznej w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Od 1997 do 2018 roku pracował także w Instytucie Architektury Tekstyliów Politechniki Łódzkiej na Wydziale Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów. W 2002 roku uzyskał tytuł profesora. W roku 2008 zakończył współpracę z Akademią Sztuk Pięknych w Gdańsku i podjął pracę na stanowisku kierownika Pracowni Tkaniny Unikatowej na Wydziale Tkaniny i Ubioru Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi. W prowadzonej równocześnie działalności artystycznej koncentruje się głównie na śledzeniu nowych możliwości artystycznego wyrazu w tkaninie unikatowej, a szczególne znaczenie upatruje w niestandardowych metodach konstrukcji osnowy umożliwiających uzyskanie dodatkowej funkcji – świecenia dzięki użyciu włókna optycznego (światłowodu) . Jest uczestnikiem ponad 210 wystaw zbiorowych oraz autorem 40 wystaw indywidualnych w kraju i za granicą, laureatem licznych nagród w konkursach krajowych i międzynarodowych, jurorem, członkiem European Textile Network, autorem kilku publikacji.

www.cyganart.com.pl

HOME | NOWOŚCI | WYSTAWY | ARTYŚCI | KONTAKT