ENG
   PL

Andrzej Marian Bartczak   »
Sylwa
Profesorowi Stanisławowi Fijałkowskiemu


Kompletne wydawnictwo w PDF-ie (20.3 Mb)
do obejrzenia   >>> tutaj


Stanisław Fijałkowski 

Urodzony w 1922 r. w Zdołbunowie. Studiował w latach 1946-1951 w łódzkiej PWSSP, gdzie był uczniem m. in.  Władysława Strzemińskiego i Stefana Wegnera, a opiekunem jego dyplomu był Ludwik Tyrowicz.

W latach 1947-1993 był pracownikiem PWSSP w Łodzi, w 1983 został profesorem tej uczelni, a w roku 2002 otrzymał jej doktorat honorowy. Wykładał gościnnie za granicą: w Mons (1978, 1982), w Marburgu (1990), a w roku akademickim 1989/1990 na uniwersytecie w Gießen. Przetłumaczył na język polski książki Wasyla Kandynskiego: Punkt, linia a płaszczyzna i O duchowości w sztuce, oraz Kazimierza Malewicza Świat bezprzedmiotowy.

Jest członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Drzeworytników XYLON, pełni też funkcję przewodniczącego Polskiej Sekcji tego Stowarzyszenia, a od 1990 r. nosi tytuł honorowego wiceprezydenta jego Międzynarodowego Zarządu Głównego. W latach 1974-1979 był wiceprezesem Polskiego Komitetu AIAP (Association Internationale des Arts Plastiques), jest członkiem Europejskiej Akademii Nauk i Sztuk w Salzburgu oraz Belgijskiej Królewskiej Akademii Nauk, Literatury i Sztuk Pięknych z siedzibą w Brukseli.

Ma w dorobku liczne wystawy indywidualne. Uczestniczył w wielu wystawach zbiorowych w Polsce i za granicą. Artysta reprezentował Polskę na Biennale w S?o Paulo (1969) i na Biennale w Wenecji (1972).

W roku 1977 wyróżniono go Nagrodą Krytyki Artystycznej im. Cypriana Kamila Norwida, a w roku 1989 uhonorowany został prestiżową Nagrodą im. Jana Cybisa. Uzyskał też wiele nagród krajowych i międzynarodowych na licznych wystawach, m.in. podczas: Biennale Grafiki w Krakowie (1968 i 1970), wystawy Bianco e Nero w Lugano (1972), Biennale Grafiki w Lublanie (1977), Triennale "Graphica Creativa" w Jyväskylä (1978), Biennale Grafiki we Frechen (1978), Biennale Grafiki Europejskiej w Heidelbergu (1979), Międzynarodowego Festiwalu Malarstwa w Cagnes-sur-Mer (1986), Międzynarodowej Wystawy XYLONU w Winterthur (Grand Prix –1994). W 2002 przyznano mu nagrodę Kolekcjonerów im. doktora Lecha Siudy za całokształt twórczości malarskiej i graficznej.

Jego prace znajdują się w licznych zbiorach prywatnych i publicznych w  Polsce oraz za granicą, m.in. w Galerii Trietiakowskiej w Moskwie, Museum of Modern Art w Nowym Yorku, Tate Gallery w Londynie i w Graphische Sammlung Albertina w Wiedniu.

Został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2002) i Złotym Medalem "Gloria Artis" (2005). W roku 2003 z okazji 80. rocznicy urodzin Artysty Muzeum Narodowe w Poznaniu, Muzeum Narodowe we Wrocławiu i Narodowa Galeria Sztuki "Zachęta" w Warszawie zorganizowały retrospektywną ekspozycję Jego twórczości.


HOME | NOWOŚCI | WYSTAWY | ARTYŚCI | KONTAKT