KONKURSY

KONKURS
na miniaturę graficzną

2012

2011

2010

2009

2008

2007PUBLIKACJE

"Czytanie sztuki"
Postawy - Imterpretacje
Druga dekada
Dariusz Leśnikowski
Wydawnictwo
Galerii Amcor Rentsch
Łódź 2017
do pobrania PDF (25MB)
"Sylwa"
Profesorowi Stanisławowi Fijałkowskiemu
Andrzej Marian Bartczak
Wydawnictwo
Galerii Amcor Rentsch
Łódź 2011
"Wżarł się we mnie ból"
Próby literackie Abrama Cytryna

pod red. Dariusza Leśnikowskiego
Krystyny Radziszewskie
i Ewy Wiatr
Wydawnictwo
Galerii Amcor Rentsch
Łódź 2009
Keynote, Marzena Łukaszuk
"Jeżozwierzyna"

Wydawnictwo
Galerii Amcor Rentsch
Łódź 2009


Dariusz Leśnikowski
"Czytanie sztuki
Postawy - interpretacje"

Wydawnictwo
Galerii Amcor Rentsch
2006
100% abstrakcji
Nowocześni w Łodzi 1955-1965

Wyd. Galeria 86
Galeria Amcor Rentsch
Łódź 2004


Krzysztof Smoczyk
"O jedną wiosnę bliżej"

Wydawnictwo
Galerii Amcor Rentsch
2003


Andrzej Marian Bartczak
"Wolę obraz tego niż to"

Miejska Galeria Sztuki w Łodzi,
Galeria Amcor Rentsch
Łódź 2003


Tadeusz Przygucki "Wiersze"
red. i wstęp Dariusz Leśnikowski,
Wydawnictwo
Galerii Amcor Rentsch
2002.


Kalendarz na rok 1999
zawierający noty biograficzne oraz reprodukcje prac artystów, którzy wystawiali swoje prace
w Galerii Rentsch Polska.

   ENG
   PL

 Galeria AMCOR


PROGRAM GALERII

Na przełomie lat dwudziestych i trzydziestych XX wieku Łódź stała się ważnym centrum polskiej sztuki awangardowej. Z inicjatywy Władysława Strzemińskiego, jednego z największych polskich artystów i propagatorów nowoczesnej sztuki, została utworzona w Łodzi Grupa 'a.r.'. Artyści skupieni wokół pomysłu utworzenia w Łodzi Kolekcji Sztuki Nowoczesnej zgromadzili prace, które stanowiły początek zbiorów Muzeum Sztuki w Łodzi. Kolekcja reprezentująca wszystkie główne nurty sztuki awangardowej została przedstawiona publiczności w 1931 roku. Warto podkreślić, że był to dopiero drugi, po Abstrakten Kabinett w Hanowerze, tak obszerny i reprezentatywny zbiór sztuki współczesnej w Europie.

Tradycja sztuki awangardowej propagowanej przez przedwojennych autorów miała ogromny wpływ na późniejsze, powojenne poszukiwania środowiska artystycznego w Łodzi i na charakter kształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych, założonej po II wojnie światowej.

Absolwenci dzisiejszej Akademii stanowią dużą grupę wybitnych artystów. Tradycje międzywojennej awangardy są nadal dostrzegalne w Galeriach. Łódź dziś także stanowi centrum artystycznego eksperymentu.

Amcor Galeria prezentowała już twórczość kilkudziesięciu przeważnie łódzkich, lub związanych z Łodzią artystów, w tym profesorów i absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych i Akademii Pięknych Sztuk w Łodzi.

Galeria prezentuje bardzo różnorodne prace, dzieła artystów dojrzałych i uznanych oraz młodszych, ale operujących już wypracowanym, oryginalnym językiem wypowiedzi plastycznych. Niewątpliwą zaletą jest prezentowanie różnorodnych technik artystycznych. Prezentowane prace wykazują rozmaitość rozważań o charakterze filozoficznym i egzystencjalnym o różnym stopniu ogólności, wyrażanych przy użyciu odmiennych środków formalnych. Rozważania artystów odnoszą się do istoty i struktury bytu, źródeł, narzędzi i wiarygodności poznania, zasad wartościowania, sensu życia i dróg, jakimi się je realizuje. Szereg manifestacji, podejmuje szeroko pojęte problemy ontologiczne, takie jak charakter i struktura rzeczywistości, budowa materii, prawa rządzące światem.

Wybrani twórcy - przy bogactwie podejmowanych problemów - próbują zachować równowagę między ideą i sposobem jej artykulacji, między warstwą myślowo-refleksyjną i stroną formalno-estetyczną. Eksponując te związki, wyrażają przekonanie o trwałości form właściwych tradycyjnemu pojęciu plastyki oraz - mimo zmian, jakie zaszły w obrębie sztuki współczesnej w ciągu ostatnich czterdziestu lat, a szczególnie ekspansji perspektywy konceptualnej - o ważności jej fizycznego aspektu. Twórczość wybranych artystów cechuje poszanowanie dla tradycyjnych wartości w sztuce, dla rzemiosła, warsztatu. W większości przypadków istotny wydaje się taki sposób artykulacji, który nadaje twórczości artysty piętno indywidualności. Wypracowanie osobistego sposobu wypowiedzi, rozpoznawalnego stylu, stanowi przedmiot ambicji i wysiłków twórców.
KRÓTKA HISTORIA GALERII AMCOR

Amcor Amcor jest australijską firmą z siedzibą w Melbourne. Galeria Amcor (wcześniej Galeria Rentsch Polska, Galeria Amcor Rentsch) należy do przedsiębiorstwa Amcor Specialty Cartons Polska Sp. z o.o., jednej z firm grupy Amcor Specialty Cartons z centralą w Zurychu.

Galerię założono w 1996 roku, chociaż pierwszy pokaz został zorganizowany w roku 1995, przy okazji otwarcia Drukarni Rentsch Polska. Zaprezentowano prace znanego artysty Piotra Ciesielskiego (malarstwo, grafika, fotografika), który współpracuje z Galerią do dzisiaj. Obecnie Galeria Amcor jest znaczącym, prestiżowym miejscem prezentacji plastycznych w Łodzi. Oferuje różnorodne wystawy dzieł sztuki, spotkania z artystami oraz spotkania o charakterze literacko-artystycznym. Galeria opracowuje i wydaje piękne katalogi, angażując najlepszych artystów w Łodzi. Publikuje również książki. Współpracuje z innymi galeriami.

W Galerii Amcor wystawiano już rysunki, akwarelowe i olejne dzieła malarskie, odbitki graficzne wykonane w różnorodnych technikach, rzeźbę, a nawet kolekcje batikowej tkaniny artystycznej.

Stała prezentacja prac plastycznych w industrialnym otoczeniu potwierdza możliwość połączenia artystycznych walorów dzieł z ich funkcjami użytkowymi, a przy okazji przyczynia się do ich popularyzacji.

Inicjatywa Amcor to bardzo oryginalny przykład włączenia się przedsiębiorstwa do sprawowania mecenatu nad łódzkim środowiskiem plastycznym, a równocześnie niezwykły pomysł na zapewnienie sobie znakomitego wystroju wnętrz siedziby firmy. Firma, udostępniając swoje wnętrza na potrzeby Galerii, zapewnia także finansową pomoc przy wydawaniu katalogów oraz organizuje wernisaże, które stają się okazją do spotkań pracowników przedsiębiorstwa z autorami prac i zaproszonymi gośćmi. Każdego roku firma Amcor funduje katalog oraz organizuje wystawę wybranemu przez siebie laureatowi Konkursu im. Władysława Strzemińskiego, organizowanego przez Akademię Sztuk Pięknych w Łodzi. Galeria organizuje także Konkurs na Małą Formę Graficzną dla studentów Tej Uczelni.

HOME | NOWOŚCI | WYSTAWY | ARTYŚCI | KONTAKT
webmaster: Daniel Zagórski